• +31 (0)341 464 211    
  • Contact

Privacy Statement

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Natudis Nederland B.V. ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 08017412 , inzake de website www.bestellen.natudis.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Natudis Nederland B.V.  door middel van het klantensysteem van Natudis Nederland B.V. en de verwerkingen via onze website bestellen.natudis.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. Natudis Nederland B.V. respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Natudis Nederland B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat Natudis Nederland B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van bedrijfsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt als klant van Natudis Nederland B.V., vragen we u om bedrijfs- en persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Natudis Nederland B.V. en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.
 
Uw bedrijfs- en persoonsgegevens kunnen ook door Natudis Nederland B.V.  worden gebruikt om u te informeren over producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Natudis Nederland B.V. - mailing te allen tijde stopzetten door ons een e-mail te sturen.
 
Uw bedrijfsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Natudis Nederland B.V. Wij verstrekken uw bedrijfsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Natudis Nederland B.V.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw bedrijfsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich te allen tijde afmelden door ons hierover in te lichten.

Bewaartermijn
Natudis Nederland B.V.  bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Natudis Nederland B.V. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 
Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 31 oktober 2018.