• +31 (0)341 464 211    
  • Contact

Privacy Statement

Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij beschouwen persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Wij houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.